Polska. Grozi nam napromieniowanie?

admin
Dodał admin Wrzesień 4, 2017 13:32

Polska. Grozi nam napromieniowanie?

Pojawiły się w internecie wpisy o zagrożeniu skażeniem radioaktywnym. Blok elektrowni atomowej w Tihange, w Belgii ma drobne mikropęknięcia, co może wiązać się z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji.

Ostrzeżenie o możliwym skażeniu wydał w weekend Regionalny System Ostrzegania. Póki co, nie ma zagrożenia, poniżej mapka radiologiczna z dnia dzisiejszego. W Niemczech rozdaje się tabletki z jodem, to działanie zapobiegawcze. Stopień napromieniowania w Polsce jest ciągle, na bieżąco monitorowany. Można to sprawdzić na tej zagrożenie. Elektrownia w Tihange mieści się około 70 kilometrów od granicy z Niemcami.

wybuch-w-elektrowni-atomowej-napromieniowanie

Komunikat oficjalny

W elektrowni Tihange w Belgii nie było awarii

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa belgijskiej elektrowni jądrowej Tihange, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że na terenie elektrowni nie doszlo do awarii, a w związku z tym nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne. Dystrybucja tabletek ze stabilnym jodem na terenie okolic elektrowni jest działaniem wynikającym z polityki bezpieczeństwa i nie wynika z jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Dzięki temu mieszkańcy są wyposażeni w środki bezpieczeństwa, gdyby do ewentualnej awarii doszło kiedykolwiek w przyszłości.

Uwzględniając powyższe, nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem na własną rękę.
Cytowane w informacjach medialnych „mikropęknięcia” w reaktorze elektrowni jądrowej Tihange są w istocie drobnymi, powierzchniowymi (kilka milimetrów) pęknięciami w grubej na kilkanaście centymetrów stalowej obudowie zbiornika ciśnieniowego reaktora. Pierwsze z nich zostały wykryte w 2012 r. i wtedy też zostały one gruntownie przebadane przez belgijski urząd dozoru jądrowego FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). Wyniki tych analiz wskazują, że pęknięcia nie mają wpływu na bezpieczeństwo reaktora. Obecnie elektrownia pracuje normalnie.

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego)
admin
Dodał admin Wrzesień 4, 2017 13:32