Polska. Skażone jaja. Fipronil

jaja-skazone-fiprlonilem

Co to jest Fipronil – organiczny związek chemiczny, pochodna fenylopirazolu. Składnik insektycydów (głównie przeciwko karaluchom, komarom, szarańczom, kleszczom i pchłom) używanych w postaci cieczy, aerozolu bądź granulatu. Zastosowanie fipronilu obejmuje cztery główne obszary: ochronę roślin uprawnych i ozdobnych przed owadami i roztoczami roślinożernymi, zwalczanie szkodników w miastach, zastosowania weterynaryjne, zastosowania w hodowli zwierząt domowych i bydła oraz w hodowli ryb.

W tym roku, w 15 krajach Unii Europejskiej, w Szwajcarii i Hongkongu, także w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Republice Południowej Afryki i Turcji, stwierdzono skażenie jaj fipronilem. Do skażenia doszło poprzez stosowanie tego związku do zwalczania roztoczy wśród kur. Główny Inspektor Sanitarny w Polsce 22 sierpnia 2017 roku wydał komunikat w sprawie obecności fipronilu w mięsie drobiowym pochodzącym z Niemiec.

Ze sklepów wycofano miliony jaj, chociaż niektóre krajowe służby sanitarne obawiają się, że wiele partii skażonych jaj trafiło już do konsumentów, głównie w postaci przetworzonych produktów, takich jak herbatniki, ciasta i sałatki.

Ministrowie rolnictwa państw UE spotykają się we wtorek w Tallinie, aby omówić sprawy związane z aferą.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje fipronil jako substancję “umiarkowanie toksyczną”, co w przypadku spożycia znacznych ilości może być szkodliwe dla nerek, wątroby i tarczycy.

Ta afera nasuwa pytania o skuteczność unijnego systemu ostrzegania, za którego pomocą państwa członkowskie informują się o zagrożeniach dotyczących żywności. Unijne regulacje mówią, że państwo, które wykryje u siebie żywność potencjalnie powodującą zagrożenie dla zdrowia publicznego, powinno niezwłocznie i ma obowiązek poinformować o tym za pośrednictwem unijnego systemu alarmowego RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) resztę krajów unijnych.

Inne strony ogłoszeniowe. Dodaj, szukaj ogłoszeń: