PRÓBA DOPROWADZENIA POLSKI DO RUINY FINANSOWEJ PRZEZ FRYDERYKA II I MAFIĘ ŻYDOWSKĄ

    

Prezent na każdą okazję

Pogorszenie stosunków Polski z Izraelem prawdopodobnie spowodowały, że w tym roku władze Rzeczpospolitej nie uczestniczyły w uroczystym zapaleniu świec chanukowych.

Nie doczekałem się też relacji z dzielenia się opłatkiem w Knesecie lub rezydencji prezydenta Izraela. Natomiast w ubiegłym roku Prezydent Andrzej Duda pięknie przemówił o historii polskich Żydów, przenikaniu się kultur, naszych wzajemnych relacjach. Przy takiej okazji nie wypadało łajać, przypominać kłopotliwe okresy naszej wspólnej historii, która generalnie dziwiła świat zachodni niezrozumiałą tolerancją Polaków. Co najwyżej można było zrezygnować z takich uroczystości.

Jednym z wyników moich zainteresowań przeszłością jest następująca historia.
Wiek XVIII, Królestwem Prus rządzi Fryderyk II, nazwany później Wielkim. Wszechstronnie wykształcony i utalentowany, główny ideolog Adolfa Hitlera. Pierwszy pruski władca z tendencjami do dyktatury.
Pewnego dnia ten wielce oświecony władca wpadł na pomysł zrujnowania Polski poprzez fałszowanie monet polskich w pruskich mennicach. Fałszerstwa rozpoczął w roku 1755 kiedy to zlecił poprzez żydowskiego faktora dworu bicie polskich złotych i srebrnych monet w mennicach w Królewcu, Szczecinie i Wrocławiu.
Dość szybko powstała głęboko zakonspirowana grupa żydowska, na czele której stał przewodniczący berlińskiej społeczności żydowskiej Veitel Heine Ephraim i dwaj berlińscy bankierzy Icek i Efraim.
Do roku 1780 wywieziono do wyżej wymienionych mennic 40 mln zł, z 43 mln wypuszczonych przez mennicę warszawską.

Złote monety bite z 23,5 karatowego złota przetapiano i bito z 7 karatowego złota. Monety srebrne bito z czterokrotnie gorszego srebra lub srebrzonej miedzi. Polska została zalana podłą fałszowaną monetą na sumę przeszło 600 mln zł. Z fałszerskiego procederu Prusy osiągnęły olbrzymie dochody, które pokryły koszty Wojny 7-letniej.

Polski rynek monetarny sięgnął dna, ceny poszybowały w górę i nastał okres wysokiej inflacji, biedy, zbrojnych wystąpień chłopstwa przeciw szlachcie.
Główny idol Hitlera wszedł do historii jako Fryderyk II fałszerz, Polska zubożała,gospodarka została zrujnowana, niemieckie i polskie środowiska żydowskie wzbogaciły się na spekulacjach fałszywą monetą a na obrazie Józefa Chełmońskiego bociany leciały… leciały…

Władysław Łogonowicz