Warszawa. Kibice Legii sami zapłacą karę za transparent z Powstaniem

warszwa-pilka-nozna-legia-kara-uefa

Szybko została zorganizowana zbiórka pieniędzy, która ma pokryć koszty kary wymierzonej Legii Warszawa przez UEFA.

Karę taką klub otrzymał po prezentacji na meczu olbrzymiego transparentu, który pokazywał niewygodną prawdę o Powstaniu Warszawskim. Transparent upamiętniał ofiary Powstania. Miało to miejsce 3 sierpnia podczas meczu eliminacji Ligi Mistrzów.

Bardzo szybko UEFA zapowiedziała ukaranie warszawskiego klubu, a treść transparentu nie dotyczyła sportu ani rozgrywanego meczu. Kibice zebrali ponad 365 tysięcy złotych, pozostała suma zostanie przekazana na pomoc weteranom Powstania Warszawskiego. Akcja zakończy się, kiedy na koncie będzie 400 tyś.

Quickly organized a collection of money to cover the costs of the punishment imposed on Legia Warsaw by UEFA.

The punishment of such club was presented after the presentation of a giant banner displaying the inconvenient truth about the Warsaw Uprising. Transparent commemorates victims of the Uprising. It took place on 3rd of August during the Champions League elimination match.

Very soon UEFA announced the punishment of the Warsaw club, and the content of the banner did not concern sports or the match played. Fans collected more than 365 thousand zlotys, the remaining sum will be donated to help veterans of the Warsaw Uprising. The action will end when the account is 400 thousand.

 

Schnell organisiert eine Geldsammlung, um die Kosten der Strafe zu decken, die Legia Warschau von der UEFA auferlegt hat.

Die Bestrafung eines solchen Vereins wurde nach der Präsentation eines riesigen Banners präsentiert, der die ungünstige Wahrheit über den Warschauer Aufstand zeigte. Transparente Gedenken an die Opfer des Aufstandes. Es fand am 3. August während der Champions League Elimination Match statt.

Sehr bald gab die UEFA die Bestrafung des Warschauer Klubs bekannt, und der Inhalt des Banners ging nicht um Sport oder das Spiel. Fans sammelten mehr als 365 Tausend Zlotys, die restliche Summe wird gespendet, um Veteranen des Warschauer Aufstandes zu helfen. Die Aktion endet, wenn das Konto 400 Tausend ist.

 

Rápidamente organizó una colección de dinero para cubrir los costes de la pena impuesta por Legia Warszawa UEFA.

El castigo de tal club fue presentado después de la presentación de una pancarta gigante que muestra la inconveniente verdad sobre el Levantamiento de Varsovia. Transparente conmemora a las víctimas del levantamiento. Se celebró el 3 de agosto durante el partido de eliminación de la Liga de Campeones.

Muy pronto la UEFA anunció el castigo del club de Varsovia, y el contenido de la bandera no se refería a los deportes o el partido jugado. Los aficionados recaudaron más de 365 mil zlotys, la suma restante será donada a los veteranos del Levantamiento de Varsovia. La acción terminará cuando la cuenta sea 400 mil.

Inne strony ogłoszeniowe. Dodaj, szukaj ogłoszeń: